Att få bygga ett eget hus är en dröm för många. Att dessutom få möjligheten att själv påverka hur huset skall se ut är ren och skär lyx. Det många inte vet är att det egentligen är väldigt enkelt att göra. Det enda man behöver göra är att anlita en arkitekt för jobbet. För att arkitekten skall utföra arbetet får man naturligtvis betala ett arvode. Det påverkas av en rad olika faktorer.

Konsultarvode för arkitekt i Malmö avgörs av flera saker

Arbetets omfattning är avgörande

Det konsultarvode för arkitekt i Malmö man får betala är i grund och botten främst beroende av hur mycket arbete arkitekten får lägga ner på att rita upp huset man vill bygga. Arkitekten måste dels ta alla önskemål man har i beaktande och förvandla dem till konkreta förslag, dels måste arkitekten ha tid att färdigställa själva ritningarna.

Det man kan göra för att få ett så lågt pris som möjligt är att vara väl förberedd. Det är bra om man kan lista alla de önskemål och tankar man har så tydligt som möjligt redan inför det första mötet med arkitekten. Då är det mycket enklare för arkitekten att påbörja sin egen process.

Arvode när man vill förändra ett befintligt hus

Ibland kanske man inte vill bygga ett helt nytt hus utan snarare förändra ett gammalt. Det går dessvärre inte att ange något exakt pris för den här typen av arbete heller. Det beror, precis som när man skall bygga ett nytt hus, på mängden arbete arkitekten behöver göra. Man gör klokt i att samla på sig så mycket information kring huset som skall förändras som bara möjligt så att arkitekten kan ta del av alla dokument och eventuella planlösningar redan under den första träffen.

Begär offerter från flera arkitekter

För att få det allra lägsta priset rekommenderas det att man begär offerter från minst tre olika arkitektfirmor innan man bestämmer sig. Det är naturligtvis inte bara priset som skall avgöra vem man väljer. Det är också bra att be om att få se arbetsprover på tidigare jobb arkitekten gjort, så man känner sig nöjd med det val man gör. I slutändan är det kunden som skall vara nöjd med huset, därför är också valet av arkitekt viktigt.